Privacy verklaring

FietsenDistrict.nl zal persoonsgegevens nimmer vrijgeven, verkopen of verhuren zonder toestemming, behalve bij een gerechtelijk bevel.

De verstrekte informatie is uitsluitend zichtbaar voor FietsenDistrict.nl werknemers die de informatie gebruiken om contact op te nemen.

Na een aankoop of aanmelding zal uw e-mailadres worden opgeslagen om maximaal 1x per maand een nieuwsbrief te sturen.

Je kan je persoonlijke gegevens bij ons laten wijzigen op basis van het correctierecht. Het is mogelijk om te achterhalen welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en waar ze precies voor gebruikt worden. Onvolledige of onjuiste informatie kan op deze manier worden hersteld of verwijderd.

Het is mogelijk je te beroepen op het recht van verzet. Dit houdt in dat je als betrokkene of gemachtigde een verzoek kan doen tot beëindiging van de gegevensverwerking. Je dient dit te doen door een brief voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen naar onze klantenservice.